Aanbod sterven en dood

Begeleiden van degene die overgaat en diens familie tijdens de stervensfase tot zover als wenselijk. Dit kan t/m het waken zijn maar ook t/m de uitvaart, in onderling overleg, afgestemd op de wensen van de stervende en de familie. 

Starten en hoeden van het waken na overlijden

Hoe bereid je je voor op het sterven? Online programma
Wensen, ideeën en meditaties rond je eigen levenseinde en daarna.
Drieluik waarin gedachten, gevoelens en wensen rond je eigen sterven centraal staan.
In het eerste deel staat de periode voor het overlijden centraal, in het tweede deel de periode nadat je bent overleden en het derde deel zal de uitvaart centraal staan.  lees verder 

Wandelen met de dood over je visie, vragen, twijfels ten aanzien van sterven en dood. lees verder
Mail of bel: 06-30844424

Mediteren met overledenen
Een ochtendworkshop waarin we ons via meditatie en het zingen van enkele mantra’s afstemmen op de overledenen die altijd om ons heen zijn, ook als we ze niet zien info

Rond 2 november organiseer ik een   Allerzielenwandeling
We starten bij mij thuis en wandelen door de natuur naar het strand waar we een labyrint in de vorm van een hart maken en lopen. Zo kun je je eigen hartsverbinding met je overleden dierbare lopen, waarbij we zingen voor wie wil.

Alleen nog op verzoek:
Bezin(g) je eigen levensloop:
een ochtendworkshop die plaatsvindt in de natuur waarin je wordt meegenomen op de reis van (voor je) geboorte tot aan je dood, de laatste grote overgang in je leven. We staan stil bij grote overgangsmomenten in je leven, waar je geluid aan kan geven. Telefonische intake. lees verder

Bezing je overleden dierbare(n), info klik hier