Vrouwen

Zusterschap
Een begrip dat van alles kan oproepen: angst, afkeer, boosheid, jaloezie, verlangen, herkenning, jezelf zijn, veiligheid, vreugde, verbinding.
In de westerse landen zijn veel vrouwen vergeten wat zusterschap werkelijk is. Te lang hebben vrouwen in de kou gestaan en daarom besloten ‘het’ zelf te doen, geen hulp te vragen en op hun hoede te zijn. Gelukkig zijn er ook altijd vrouwen geweest die de kracht en de moed hadden hier niet in mee te gaan. En te blijven geloven in een andere manier van met elkaar omgaan, steunend en bemoedigend.
De Rode tent ‘beweging’ is hier één van de gevolgen van.
Om te ervaren wat zusterschap kan zijn, bied ik enkele activiteiten alleen voor vrouwen aan: de Rode tent en de reis naar Chartres.

Ik citeer hier de Grootmoeders over zusterschap:
“ Vrouwen zijn de moeders, zusters, en houdsters van leven, en vrouwen die in eenheid met elkaar zijn, zijn ondenkbaar machtig. Het is nu tijd voor vrouwen om dit standpunt in te nemen, tijd voor het einde van competitie, jaloezie, en verdeling van gelijk welke soort – vooral onder vrouwen. Zusters. Jullie zijn allemaal zusters. Onthoudt dit en leef ernaar. We dringen erop aan dat jullie moedig zijn en boven de beperkingen van jullie cultuur die je tegen elkaar opzetten uitstijgen. Het is tijd om naar elkaar te kijken als een geliefde familie. De afscheiding, de wedijver en verdeeldheid die jullie bedachten zijn schadelijke nonsens. Jullie zijn zusters. Wij herhalen: jullie zijn zusters. Luister naar ons en terwijl je dat doet, vraag je te herinneren wie je bent. Wij zeggen jullie dat er geen tijd te verspillen is. We hebben jullie dikwijls gezegd dat jullie je de illusie van afscheiding van het Goddelijke niet langer kunnen veroorloven. We herhalen dit nu omdat het tijd is om de afscheiding te beëindigen. Nu is de tijd om je in eenheid met elkaar verder te bewegen en om deze eenheid waar te maken moeten vrouwen de leiding nemen. Het kan op geen andere manier.”
uit ‘Een oproep van de Grootmoeders’  door Sharon McErlane.