Geboorte

“Dance me to the children who are asking to be born..” Leonard Cohen

Eén van de grootste aardverschuivingen in je leven is de geboorte van nieuw leven. De periode van de zwangerschap is een mooie tijd om je hierop voor te bereiden. De geboorte van je baby is dan een geweldige èn logische overgang naar een nieuwe toekomst. Het welkom heten van je baby, wellicht ondersteund door een eigen lied of gedicht, heeft een blijvende invloed op het welbevinden van je kind.

Het is van grote waarde om elkaar als vader en moeder welkom te heten en je intentie naar je kind en naar elkaar uit te spreken. In latere tijden in je leven kun je altijd weer teruggrijpen naar dit moment.
In de aanloop naar de geboorte kan ik samen met jullie een passend welkomstritueel creëren en dit tijdens of na de geboorte begeleiden.

Ter inspiratie een paar gebruiken bij natuurvolken:
“Als er op Java een kind geboren wordt, dan bewaart men de placenta en droogt deze gedurende twee dagen in de oven op de laagste temperatuur. Daarna wordt de gedroogde moederkoek fijn gestampt, bijvoorbeeld met een vijzel en in een afgesloten potje bewaard. Steeds als het opgroeiende kind een spannende nieuwe stap zet in haar of zijn ontwikkeling, geeft de ouder het kind hier een mespuntje van, ter ondersteuning van de nieuwe stap.”

Bij de Mbuti Pygmeeën laten de moeders tijdens de zwangerschap een lied voor hun baby ontstaan dat bij belangrijke overgangsmomenten in diens leven wordt gezongen en uiteindelijk ook bij de laatste overgang.

Zelf maakte ik kort na de geboorte van onze oudste zoon op een bestaand kinderliedje een andere tekst. Hij was te vroeg geboren en moest in de couveuse. Wat een moeilijke tijd was dat, dat kleine mannetje in zo’n glazen huisje, hij kon niet bij je liggen. Het kangaroeën werd toen nog niet actief gestimuleerd, wel bij zijn broer, die 3 jaar later ook te vroeg kwam.
Na een aantal weken was het zover dat we hem mochten ophalen, ik vergeet nooit de autorit naar huis, met z’n drieën, echt naar huis. Daar ontstond het liedje “alles in de wind” met een andere tekst: “Kom mee naar huis want daar horen we thuis”.

Het is bekend dat ongeboren baby’s gevoelig zijn voor stemmen en geluiden en deze ook na de geboorte herkennen. Hoe mooi zou het zijn als we onze kinderen een eigen lied zouden meegeven, dat we vanaf de geboorte zingen en dat meereist op hun levenspad.
Je kunt me benaderen voor ondersteuning of als inspiratiebron.

Welkomstritueel
Enkele weken geleden mocht ik een welkomstritueel begeleiden van een meisje dat 1 jaar was geworden. In de tuin van haar grootouderlijk huis werd een medicijnwiel gelegd, en de familieleden hadden allen een plek in de cirkel, verdeeld over de windrichtingen. De (klein)dochter werd vanuit de boom van haar ouders via haar eigen geboorteboom, die volhing met wensen, de cirkel binnengebracht en door haar ouders getoond aan de zon en de maan. Vervolgens werden de elementen aan haar voorgesteld waarbij bij iedere richting een symbolische handeling plaatsvond. Bij het westen werd ze ‘gedoopt’ met gewijd water dat de gasten hadden meegebracht van verschillende plekken. De ouders spraken hun belofte naar hun dochter uit. We sloten af met haar lievelingslied en een mantra. Dankbaar was ik om zo’n mooi ritueel te begeleiden.

We kijken terug op een hele mooie ceremonie. Hartelijk dank voor de goede begeleiding en je goede ideeën voor de ceremonie.
Barry en Suzanne