Allerzielenwandeling

Allerzielenwandeling naar het strand met hartlabyrint.
Voor iedereen die stil wil staan bij dierbare overledenen, ongeacht hoe lang of kort geleden deze zijn overgegaan.

De oorsprong van Allerzielen.
Op Allerzielen – 2 november – herdenkt de Roomskatholieke Kerk alle overleden gelovigen.
De traditie stamt, voor zover bekend, uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14e eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms Katholieke Kerk.

De start en de wandeling.
We starten bij mij thuis in de meditatieruimte 2-hoog.
Je mag een foto van je dierbare(n) meenemen.
We starten met een deelronde en zingen een paar mantra’s, maar als je stil wilt zijn, is dat ook helemaal goed.
Dan start de wandeling waarvoor je een vraag meekrijgt.
We wandelen door bos en duin naar het strand.
Daar maken en lopen we met elkaar een hartlabyrint, begeleid door de drum.
Mogelijk zingen we de namen van onze overleden dierbaren.
Datum: zie agenda
Tijd: zie agenda
Locatie: Cyclaamstraat 14, Den Haag
Bijdrage: €40
Aanmelden: stuur een mail naar marion@ruimtevoorrituelen.nl met het aantal personen
Het geld gaarne overmaken op rek NL33TRIO0198356005 tnv M. Kuipéri ovv Allerzielen

reactie:
Lieve Marion, 
Wat is het toch bijzonder om zò samen te kunnen zijn met nieuwe “onbekende” mensen. 
Dank je wel daarvoor.
De zee bevat het eeuwige leven en jij weet de woorden en kent de muziek en de poëzie om dat in ons vergankelijke leven  te vieren en bewust te maken.
Veel liefs, Paulien