Allerzielen

ALLERZIELENVIERING ROND HET VUUR EN IN HET HARTLABYRINT

Voor iedereen die stil wil staan bij dierbare overledenen, ongeacht hoe lang of kort geleden deze zijn overgegaan, is van harte welkom.

De oorsprong van Allerzielen.
Op Allerzielen – 2 november – herdenkt de Roomskatholieke Kerk alle overleden gelovigen.
De traditie stamt, voor zover bekend, uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14e eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms Katholieke Kerk.

De viering.
We starten in de tipi rond het vuur.
Buiten maak ik een hartlabyrint met lichtjes, dat ieder kan lopen.
Op deze manier loop je jouw eigen harts-verbinding met je overleden dierbare(n).
Je mag een foto van je dierbare(n) meenemen.
Ook mag je een stukje hout meenemen voor het vuur met daarop haar of zijn naam.
We zingen eenvoudige mantra’s, maar als je stil wilt zijn, is dat ook helemaal goed.
Er is ruimte om met elkaar de namen te zingen.

Datum: 2 november
Tijd: 19.30 starten we, eindtijd ongeveer 22.00 uur
Locatie: Zwartendijk 11 in Monster, bij de Cultuurschuur, buiten op het grasveld in de tipi
Bijdrage: €30 (incl BTW)
Aanmelden: stuur een mail naar marion@ruimtevoorrituelen.nl met het aantal personen.
Het geld gaarne overmaken op rek NL33TRIO0198356005 tnv M. Kuipéri ovv Allerzielen