Puberteit

“Bij mijn dochter heb ik die taak wel: haar heb ik in te wijden in het vrouw-zijn.”  Yvonne Versteeg

De puberteit is een periode van grote veranderingen, zichtbaar en onzichtbaar. Voor het meisje is de eerste menstruatie (menarche) een moment waarop een stap wordt gezet van meisje naar jonge vrouw. Dit moment mag gevierd worden, omdat je daarmee duidelijk deze overgang markeert.
Ook is de menstruatie een gelegenheid om je eigen cyclus te leren kennen, waarin je afwisselend dan weer naar buiten gericht bent (volle maangevoel) en daarna weer naar binnen keert (nieuwe maangevoel).
Vele voorbeelden en verhalen staan in het boek “Hoera, ik ben ongesteld! Help ze wordt volwassen”, dat ik samen met Yvonne Versteeg geschreven heb.  Zie Hoera ik ben ongesteld! help ze wordt volwassen.

“Om een man te worden dient een zoon de invloedssfeer van zijn moeder te verlaten en aan de zijde van zijn vader te gaan staan.” Holitzka en Remmert

Voor jongens is de baard in de keel een teken van de stap die gezet wordt van jongen naar man. Een initiatie waarbij de zoon door de moeder wordt overgedragen aan de mannenwereld zal door hem als toestemming worden ervaren om echt een man te worden.

Je kunt me benaderen voor een passend ritueel voor je zoon of dochter.
Al naar gelang je wens leid ik het ritueel of ben ik ondersteunend aanwezig
contact: 06-30844424 of marion@ruimtevoorrituelen.nl

Wil je mijn ervaringen lezen rond de initiatie van één van onze zonen, klik hier