Pensioen

Met pensioen: vele mensen kijken ernaar uit, maar er zijn ook werknemers die er tegenop zien. Veel gaat veranderen, de invulling van je dagelijks leven zal op een aantal gebieden radicaal wijzigen.
Deze overgang leent zich bij uitstek voor een mooi ritueel waarin afscheid wordt genomen van het werkzame leven zodat er ruimte komt voor een andere invulling van het dagelijks bestaan.
In één of meer gesprekken blikken we terug op je werkzame leven en op grond hiervan creëren we een ritueel dat bij jou past.

“Ik ben je nog steeds heel erg dankbaar dat jij mijn pensioneringslabyrint hebt willen begeleiden. Met een cliché uitdrukking gezegd : ik zal je er eeuwig dankbaar voor zijn. Het is goed dat jij in mijn leven gekomen bent op dat moment.
Marion, ik was er echt ‘vervuld’ van na de loop. Een intense innerlijke warmte vervulde me. Ook nog de dagen nadien. Ik was en ben er zeker van: dit was het goede ritueel voor de overgang van mijn beroepsleven, naar mijn leven als gepensioneerde. Niet alleen het lopen van het labyrint, maar ook de zeer intense voorbereiding er naar toe. Voor mij blijft die geestelijke stap van veel meer waarde dan de wereldlijke afscheidsreceptie (die ook best leuk was toch).
Het was goed, het blijft goed en jij hebt daar een wezenlijk aandeel in, samen met de getuigen die die stap voor mij mede hebben zin gegeven. Met een zeer dankbaar gevoel sluit ik deze mail af. “Jan Francois.