Stervensbegeleiding

De laatste overgang die een mens in haar of zijn leven kan maken is die naar een andere staat van zijn. We kunnen ideeën hebben over  ‘waardig sterven’ en hopen dat dit ons zal toevallen. Het is een zegen als we sterven zoals we dit tevoren wensten. Meestal echter loopt het proces anders vanwege lichamelijke, emotionele, mentale en/of spirituele redenen.

In één of meer ontmoetingen kijken we wat jouw behoefte is. Dat kan zijn: terugblikken op het geleefde leven en stilstaan bij momenten die om aandacht vragen. Of oefenen in het nu te zijn door middel van meditatie en visualisatie. Of je richten op het daadwerkelijk overgaan naar een andere staat van zijn. De ontmoetingen zullen op heling in de ruimste zin van het woord gericht zijn.

Een ritueel ter ondersteuning van deze ultieme overgang kan voor de stervende mens én voor de omgeving rust en acceptatie geven.

Wil je je -alleen of met andere mensen-  bezinnen op je overlijden en de periode daarna, ook als dat medisch gezien (nog)niet aan de orde is, dan bied ik  gelegenheid daartoe:

De cursus ‘sterven hoe doe je dat?’
De ochtendworkshop ‘Bezin(g) je eigen levensloop’ in de natuur

“De workshop heeft me gegeven dat ik heel concreet tot op de laatste dag/laatste uur mijn sterven kan ervaren zodat ik helder krijg wat voor mij belangrijk is.” Caroline van Wilgen

“Grote inzichten over dat het gewoon gewoon is om hierover na te denken en te spreken en uit te wisselen en mijn verlangens te delen en aan mijn geliefde kenbaar te maken.”  Anne-Mie Devolder

“Ik ging door een stroom van emoties, waarbij het loslaten van mijn dierbaren het verdrietigst was. Marion was duidelijk en invoelend aanwezig waardoor ik me veilig voelde. Zo voortgaand kwam ik bij een rust, een aanvaarding dat het goed was. Het was indrukwekkend.”  Erna

“Het was een prachtige, intense ervaring voor me vanochtend.
Wat een rijkdom, dat je dit aanbiedt……”  Tineke Duys