Aanbod rituelen en voorbeelden

Workshops en bijeenkomsten rond rituelen en overgangsmomenten

Vier keer in het jaar rond de grote wendes: lente equinox, zomerwende, herfstequinox en winterwende: drummen en zingen met een ritueel om de overgang te markeren.
voor info klik hier

Allerzielenviering: 2 november:
Jarenlang heb ik een lichtjes hartlabyrint  gemaakt, zie foto’s, waarbij we startten rond een vuur. Nu kijk ik ieder jaar wat passend is en zet dat in de agenda info klik hier

Een handfastingsritueel, een oud Keltisch gebruik waarbij de handen van het paar worden samengebonden ten teken dat men zich met elkaar verbindt en daarna worden ontbonden ten teken dat men in vrijheid bij elkaar blijft.
Dit verbindingsritueel kan als onderdeel van een huwelijksceremonie plaatsvinden en in een apart ritueel, rond je huwelijk maar ook als je een mijlpaal te vieren hebt.

Ringwarming: onderdeel van een verbindingsritueel waarbij (alle of een deel van) de gasten een zegen of wens meegeven aan de ring

Onderstaande workshops vinden alleen nog op verzoek plaats:

Mijn kind gaat uit huis: workshop met aansluitend ritueel info klik hier

Bezing je eigen levensloop, rituele ochtendworkshop in de natuur, voor info klik hier

Bezing je overleden dierbare(n)’  info klik hier

Voorbeelden van rituelen die hebben plaatsgevonden:

Labyrintloop om pensioen te markeren: Op het strand van Oostende loopt de vakbondsman een labyrint omringd door de mensen die in zijn werkzame leven een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld, in het centrum leest hij een brief en verbrandt deze. Als hij uit het labyrint komt wordt hij toegezongen. Een uitgebreidere versie lees je hier

Inwijdingsritueel bij een woonzorgcentrum voor mensen met dementie: papiertjes waarop geschreven stond wat bewoners, familie en medewerkers achter zich wilden laten, werden in een vuur gedaan; mensen met verschillende geloofsovertuigingen vertelden iets of zeiden een gebed vanuit hun geloof en steeds werd een mantra van dat geloof gezongen; een kaars werd ontstoken voor de toekomst en een grote groene calciet (kristal) werd door alle aanwezigen ingezegend.

Herdenkingsritueel met lichtjeslabyrint in de vorm van een hart: Een vriendin die was overgegaan werd op haar geboortedag herdacht in de tipi door middel van delen, zingen en stilte. Buiten werd door de groep vriendinnen een lichtjeslabyrint gelopen om haar en hun eeuwige vriendschap te eren.

Achterlaten van een negatief patroon: op het strand wordt een cirkel gemaakt met twee paden. Het pad naar het centrum wordt gelopen met een zware steen om haar nek. Deze wordt in het centrum afgedaan en een nieuwe zelfgemaakte ketting wordt omgedaan. Bij het pad naar buiten wordt een zelfgemaakt gedicht voorgedragen waarin voor het leven wordt gekozen. De steen wordt op het strand achtergelaten.

Lichtjeslabyrint op het strand op 1 januari om 17 uur: een symbolische weg tussen lichtjes om het afgelopen jaar af te sluiten en het nieuwe jaar te verwelkomen. Ondanks de harde wind hebben 18 mensen met volle aandacht hun weg door het licht gelopen. Na afloop enkele reacties: blijdschap, rijkdom, samen, licht, verbinding.

Kerstavond:
Op het strand wordt een vuur gemaakt, we zingen kerstliederen en drinken iets warms. Een alternatieve start van Kerst, dicht bij de natuur op de avond waar de Heilige Nachten starten.

Allerzielen lichtjesritueel in en bij de tipi: Rond een vuur in de tipi starten we met delen en zingen. Dan lopen we onze hartsverbinding met onze overleden dierbare in een hartlabyrint gemaakt van 150 lantaarntjes, waarna we rond het vuur afsluiten met zingen en een deelronde.

Vredeslabyrint:
Op de dag van de wereldvrede wordt door vele mensen een labyrint voor de vrede gelopen, als onderdeel van vele vredesactiviteiten (georganiseerd door Stichting Peace in the Park).

Dochter gaat op zichzelf wonen:
Door het lopen van een labyrint neemt de dochter afscheid van haar jeugdjaren die ze als kind in het ouderlijk gezin heeft beleefd. Ze wordt welkom geheten in de wereld van de zelfstandig wonende vrouwen door vrouwen van verschillende generaties.