Thema wandeling labyrintloop

Regelmatig organiseer ik een wandeling met labyrintloop rond een thema.
Een labyrint kan met vele redenen gelopen worden: meditatief, als afronding van een periode of van je leven, als onderdeel van een ritueel, als viering of met een intentie bijvoorbeeld voor de vrede. Ieder thema dat in je leven speelt leent zich ervoor in een labyrintloop onderzocht te worden.
Wanneer we gezamenlijk met hetzelfde thema een labyrint lopen, kan dat verdiepend werken in de energie, omdat we met elkaar het thema dragen en elkaar bedding geven.

We starten bij mij thuis in de meditatieruimte 2-hoog of op een afgesproken plek in de duinen.
We hebben een deelronde en zingen misschien wel enkele mantra’s (en als je stil wilt zijn, is dat ook helemaal goed). 
Je leert een drie-pads labyrint tekenen, en daarna een klassiek zeven-pads labyrint.
Dan start de wandeling waarvoor je een vraag/opdracht meekrijgt.
We wandelen door bos en duin naar het strand.
Daar maak en loop je je eigen drie-pads labyrint gericht op je thema.
Vervolgens lopen we met elkaar het klassieke labyrint of een andere vorm, en misschien doen we ook de Appletondance. We sluiten weer zingend af in de duinen of in de meditatieruimte.

Datum: zie agenda
Tijd: deze wisselt vanwege het tijdstip van eb en vloed dus zie agenda
Locatie: Cyclaamstraat 14, Den Haag of op een afgesproken plek in de duinen
Bijdrage: €25 (incl BTW)
Aanmelden: stuur een mail naar marion@ruimtevoorrituelen.nl met het aantal personen
Het geld gaarne overmaken op rek NL33TRIO0198356005 tnv M. Kuipéri ovv labyrintwandeling en datum